De 6 typer av netthandel

De 6 typer av netthandel | Shop123

Publisert 23 januar, 2018

Det finnes 6 grunnleggende typer av netthandel. Disse kan deles opp i følgende kategorier:

1. Business-to-Business (B2B)

Denne typen netthandel omfavner alle typer av elektroniske transaksjoner av varer og tjenester mellom selskaper. Produsenter og tradisjonelle grossister opererer typisk innenfor denne typen av netthandel.

2. Business-to-Consumer (B2C)

Denne typen netthandel kjennetegnes ved etableringen av kundeforhold mellom forretninger og sluttkunde, konsumenten. På mange måter samsvarer dette med tradisjonelle fysiske butikker og er den digitale verdens svar på disse.

Disse typer av kundeforhold kan være enklere og mer dynamiske men også mer sporadiske og kan lett opphøre uten forvarsel. Denne type handel har utviklet seg svært mye takket være den enorme ekspansjon av web-løsninger og nettsider, og det er allerede mange virtuelle butikker og kjøpesenter på internett, som selger alle mulige konsumentprodukter, slik som datamaskiner, programvare, bøker, sko, biler, mat, finansielle produkter, digitale publikasjoner med mer.

Når man sammenligner med tradisjonell detaljhandel ser vi at konsumenten vanlgivis har mer informasjon tilgjengelig i form av informativt innhold. Det er også en vanlig oppfatning at netthandel er rimeligere, uten å miste en like tilpasset kundeservice og samtidig sikre rask prosessering og leveranse av din ordre.

3. Consumer-to-Consumer (C2C)

Denne type netthandel omfavner alle elektroniske transaksjoner av varer og tjenester mellom konsumenter. Generelt gjennomføres slike transaksjoner via tredjepart, som leverer en onlineplatform hvor kjøp og salg blir gjennomført. Eksempler på dette er Finn.no og QXL blant annet.

4. Consumer-to-Business (C2B)

Her opplever man en total reversering av hvordan salg tradisjonelt foregår. Denne typen netthandel er veldig vanlig innen folkefinansierings-baserte prosjekt. En større gruppe individer tilbyr sine varer eller tjenester for kjøp til selskaper som søker akkurat disse typer varer eller tjenester.

Eksempler av slike løsninger er sider hvor designere presenterer forskjellige forslag til bedriftslogo og hvor kun en av dem blir valgt og i praksis kjøpt. Andre plattformer som er veldig vanlig innen denne type salg er markeder som selger royalty-free foto, grafikk, media og designelementer slik som iStockphoto, Envato med flere.

5. Business-to-Administration (B2A)

Denne typen netthandel omfavner alle transaksjoner som foregår online mellom selskaper og offentlig administrasjon. Dette er et område som involverer store mengder og variasjon innen tjenester. Spesielt innen områder som registre, tinglysning, velferdsordninger, rettsdokumenter osv. Denne typen tjenester har økt betraktelig de senere år pga store offentlige investeringer innen elektroniske løsninger.

6. Consumer-to-Administration (C2A)

Denne modellen omfavner all elektroniske transaksjoner online mellom individer og offentlig administrasjon.

Eksempler inkluderer:

  • Utdannelse - formidle informasjon som resultater, læreplaner etc
  • Trygdeordninger - informasjonsutveksling, rapport av utbetalinger, søknader etc
  • Skatter - rapportere inntekter og utgifter, innbetaling av skatter og avgifter etc
  • Helse - informasjon og kommunikasjon, oversikt over avtaler, betaling av tjenester etc

Begge modeller som involverer offentlig administrasjon (B2A og C2A) are tett koblet opp mot ideen av å effektivisere og lettere tilrettelegge informasjon og tjenester tilbudt til innbyggerne av stat/regjering, gjennom bruken av elektronisk teknologi. Eksempler er NAV og Skatteetatens hjemmesider.